FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProspectusDraftAbstract|
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz 01.02.2021 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin madencilik sektöründeki faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılacak yatırımlarının finansmanı, bilanço yapısının ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi yönetim kurulunda değerlendirilmiş ve bu çerçevede:

Şirketimizin 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %147,62 oranında 155.000.000 Türk Lirası artırılarak 260.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması kararına ilişkin taslak izahname ile bugün (04.02.2021 tarihi itibariyle) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup, henüz Kurul'ca onaylanmamış izahname (3 parça halinde yayımlanmaktadır) ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur,

Saygılarımızla.