FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz portföyünde bulunan Ankamall AVM ve CP Ankara Otelinin Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 31.12.2019 tarihinde hazırlanan değerleme raporuna göre 2020 yılı için (AVM için %100 doluluk oranı dikkate alınarak yapılan hesaplama ile) aylık kira ekspertiz değerleri sırasıyla KDV Hariç 15.014.286 TL (Yıllık 180.171.432 TL) ve 500.000 TL (Yıllık 6 Milyon TL) olarak tespit edilmiştir. 

  

 

  

Ankamall AVM ve Otelden elde edilen toplam kira gelirimizin (Ankamall AVM'nin 2020 yılı ortalama doluluk oranı %96 seviyelerinde gerçekleştiğinden yıllık 172 Milyon TL) yıllık yaklaşık 178 Milyon tutarında gerçekleşmesi beklenmiştir.

  

 

  

Şirketimiz herhangi bir zorunluluk olmamasına rağmen sürdürülebilirlik ve kiracılarına destek olmak amacıyla döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, ekonomik koşullar ve perakende sektörünün içinde bulunduğu durumları dikkate alarak 2014 yılından beri değişen oranlarda kira indirimi uygulamaktadır.

  

 

  

Bununla beraber 2020 yılında dünyada ve ülkemizde yaşanan Koronavirüs salgını nedeniyle kiracılarımıza ilave kira indirimleri verilmesi ihtiyacı doğmuştur. Salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında, Ankamall AVM 20.03.2020 ile 11.05.2020 tarihleri arasında faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştur. Bu süreçte Mart ayında %50 kira indirimi yapılmış, Nisan ve Mayıs aylarında kira faturası düzenlenmemiştir. Haziran ayında ise %50 kira indirimi yapılmış olup akabinde salgının seyrine ve kiracıların durumuna göre değişen oranlarda kira indirimleri uygulanmıştır. Otel ise 23.03.2020-22.06.2020 tarihleri arasında kapalı kalmış, bu süreçte kira faturası düzenlenmemiştir. Konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamalar yapılmıştır.

  

 

  

 

  

Bu nedenlerle 2020 yılı hesap dönemi için Ankamall AVM ve CP Ankara Otelinden elde edilen kira gelirleri ekspertiz değerinin altında kalarak sırasıyla 119.870.836 TL ve 3.110.412 TL olarak gerçekleşmiştir.

  

 

  

Konu yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak pay sahiplerine bilgi verilecektir.