FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ValuationReport|
Değerleme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2020
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_InstitutionPreparedTheValuationReport|
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
MAVİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
oda_ContentOfTheValuationReport|
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketimize Ait Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Değerlemesi
oda_DateOfReport|
Rapor Tarihi
31.12.2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket'in aktifine kayıtlı yatırım amaçlı gayrimenkullerinden olan İzmir ili, Menemen ilçesi, Süzbeyli köyünde bulunan 4 parselden oluşan arazilere yaptırılan değerleme çalışması sonrasında, söz konusu arazilerin toplam piyasa değerinde artış olduğu tespit  edilmiştir. Tespit edilen değer, Şirket'in 31.12.2020 tarihli finansal tablolarına yansıtılmış olup, ilgili finansal dipnotlarda detaylı açıklamaları mevcuttur.  

  

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.