FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.12.2008, 28.05.2009 ve 21.01.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
21 Ocak 2021 tarihinde kamuya açıkladığımız Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("EPDK") yapılan başvuru üzerine, EPDK'nın bugün Şirketimize tebliğ edilen 11 Şubat 2021 tarihli ve 10021/24 sayılı kararı uyarınca Şirketimiz uhdesindeki, Siirt ili sınırları içinde kurulması planlanan 49,9 MWm gücündeki "Tarihler Hidroelektrik Santrali Projesine" ilişkin 7 Mayıs 2009 tarihli ve EÜ/2086-5/1475 sayılı elektrik üretim lisansı 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun Geçici 29'uncu maddesi uyarınca sona erdirilmiştir. 
Kamuoyuna duyurulur.