FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Zincirlikuyu ve Şişli Vergi Dairesi
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyanname Eki
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Zincirlikuyu Vergi Dairesine verilmiş olan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu (Solo) ve Bağlı Ortaklığımız Senkron Bina Teknolojilerinin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Şişli Vergi Dairesine verilmiş olan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu (Solo) ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.