FİNANS

Özet Bilgi
2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
19.02.2021
Genel Kurul Tarihi
22.03.2021
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
21.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Vadistanbul Bulvar, Ayazaga Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 2C Blok No:3L/6 34485 Sarıyer/Istanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağın ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Şirketin 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Finansal Tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle, şirket Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, 2020 yılına ilişkin kâr payı dağıtımı yapılmayacağı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
7 - Ücretlendirme Politikasının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yerine; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması
11 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin olarak, geri alımın amacı, kullanılan kaynak ile pay geri alım işlemlerinin özetinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması
12 - Şirketin 2020 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda gerekli izinlerin verilmesi
16 - Dilek ve temenniler
17 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GK_Bilgil_ Dokumani_2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
GA_2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

2020 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Mart 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da Vadistanbul Bulvar, Ayazaga Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 2C Blok No:3L/6 34485 Sarıyer/Istanbul adresinde yapılacaktır.