Özet Bilgi
Yönetim Kurulu'nun 2020 Yılı Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
19.02.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BUCIM, TRABUCIM91F3
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BUCIM, TRABUCIM91F3
0
0
Ek Açıklamalar


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Bucim 31.12.2020 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
180.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
54.437.669,06
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
101.544.536
16.947.783,34
4. Vergiler ( - )
26.049.225
0
5. Net Dönem Kârı
75.495.311
16.947.783,34
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
15.260.617,75
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
84.358,28
84.358,28
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
75.410.952,72
1.602.807,31
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
75.410.952,72
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
264.767,58
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
75.675.720,3
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
* Nakit
0
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
* Çalışanlara
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
17. Statü Yedekleri
0
18. Özel Yedekler
0
19. Olağanüstü Yedek
75.410.952,72
1.602.807,31
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimiz Yönetim Kurulu 19 Şubat 2021 tarihinde aşağıda yer alan kararı almıştır.

2020 yılını; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) esas alınarak Şirketimiz tarafından hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 75.495.311 TL Ana ortaklığa ait konsolide net dönem kârı; Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise, 16.947.783,34 TL cari yıl Net Dönem Kârı ile kapatmış bulunmaktayız.

Yatırım kararı alınan yaklaşık inşaat, makine teçhizat, montaj ve diğer ekipmanlar ile birlikte tahmini maliyeti 89.700.000 Euro harcama bütçesi öngörülen Modernizasyon Projesi Yatırımına başlanmış olup, söz konusu yatırımın finansmanında kullanılmak üzere %177,77777 oranında bedelli sermaye artışı kararı alınmıştır.

Bedelli Sermaye artışı işlemleri henüz devam etmekte olup, Şirketimizin finansman ihtiyacı bulunması dolayısıyla kâr payı dağıtımı yapılmamasına; Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve 27.03.2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası doğrultusunda, 2020 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 16.947.783,34 TL tutarındaki kârın, 84.358,28 TL %5 birinci tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra kalan 15.260.617,75 TL'lik kısmının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, bakiye 1.602.807,31 TL'nin ise Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına; TMS esas alınarak hazırlanan 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolara göre 75.495.311 TL olarak gerçekleşen Ana ortaklığa ait konsolide net dönem kârının ise 84.358,28 TL %5 birinci tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra kalan 75.410.952,72 TL'nin "Geçmiş Yıl Kârları" hesabına aktarılmasına ve bu işlemlerin 2020 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu'na teklif olarak götürülmesine karar verilmiştir.

Ortaklarımızın bilgisine saygıyla sunulur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.