[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
Buğday Unu Tedariği
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
Birleşmiş Milletler World Food Programme(WFP)
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
17/02/2021
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
19/02/2021
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
4.946.850 USD (34.430.000 Türk Lirası)
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
4.946.850 USD (34.430.000 Türk Lirası)
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%1,1
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Birleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 17.02.2021 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 10.04.2021 tarihine kadar teslim edilecektir.
 
Kamuoyuna Saygıyla  Duyurulur
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.