Özet Bilgi
Tahsisli Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
400.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
295.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
310.200.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENGYO00018
10.404.000
B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9
284.596.000
15.200.000
5,34090
B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
295.000.000
15.200.000,000
5,15254
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
Nurol Holding A.Ş.
Ek Açıklamalar

Tahsisli sermaye artırımı başvurumuza ilişkin olarak SPK'nın 11/02/2021 tarih ve 2021/7 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulan kararları uyarınca, Şirketimiz yönetim kurulunun tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak almış olduğu 22.02.2021 tarih ve 2021/3 sayılı karar çerçevesinde hazırlanmış ihraç belgesinin onaylanması için SPK'ya 23.02.2021 tarihinde başvurulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.