FİNANS

Özet Bilgi
Yönetim Kurulunun 2020 Faaliyet Yılı Kar Dağıtımı Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
23.02.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Yürürlükteki stopaj oranları kullanılmıştır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DOAS, TREDOTO00013
1. Taksit
1,3636363
136,36363
15
1,1590908
115,90908
DOAS, TREDOTO00013
2. Taksit
1,3636363
136,36363
15
1,1590908
115,90908
DOAS, TREDOTO00013
TOPLAM
2,7272726
272,72726
15
2,3181816
231,81816
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
30.04.2021
04.05.2021
03.05.2021
2. Taksit
30.11.2021
02.12.2021
01.12.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DOAS, TREDOTO00013
0
0
Ek Açıklamalar
2020 faaliyet yılında oluşan karın; mevzuata uygun olarak kar dağıtım politikamızda belirlenen amaçlar ve hedefler kapsamında, kar dağıtım tablosunda yer aldığı şekliyle tevzi edilerek nakden dağıtılacak kar tutarının 600.000.000 TL olarak belirlenmesi ve dağıtımı ödemelerinin 30 Nisan 2021 ve 30 Kasım 2021 tarihini aşmamak üzere iki eşit taksitte yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin teklif genel kurulun onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
DOAS KAR DAGITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
220.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
130.368.612
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Bulunmamaktadır.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
1.287.663.000
1.010.037.228,22
4. Vergiler ( - )
245.793.000
180.386.082,39
5. Net Dönem Kârı
1.037.334.000
829.651.145,83
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
116.261.575,38
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.037.334.000
713.389.570,45
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
1.037.334.000
713.389.570,45
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
8.124.285
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.045.458.285
713.389.570,45
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
522.729.143
11.000.000
* Nakit
522.729.143
11.000.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
77.270.857
589.000.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
58.900.000
58.900.000
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
378.434.000
54.489.570,45
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
600.000.000
0
57,8
2,72727
272,727
TOPLAM
600.000.000
0
57,8
2,72727
272,727