[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulu'muzun 24.02.2021 (bugün) tarihli toplantısında;

25.000.000,-Türk Lirası tutarındaki ödenmiş sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Marlin Otelcilik ve Turizm A.Ş.'nin sermayesinin nakden ve 16.000.000,-Türk Lirası tutarında artırılmak suretiyle 41.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılması kapsamında sermaye artırımının Marlin Otelcilik ve Turizm A.Ş.'nin 24.02.2021 (bugün) tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylandığı görülerek; Şirket'imiz tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 16.000.000,-Türk Lirası olarak belirlenmesine,

karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.