Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
25.02.2021
Genel Kurul Tarihi
24.03.2021
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center 4.Levent / Beşiktaş / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - Denetçi Raporlarının okunması,
4 - 2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6 - 2020 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,
9 - Denetçinin seçilmesi,
10 - Banka Ana Sözleşmesi'nin 9uncu maddesinde değişiklik yapılması,
11 - Güncellenen Banka Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
12 - 2020 yılında yapılan bağışlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi,
13 - Banka'nın 2021 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Ek Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 25.02.2021 tarihinde yaptığı toplantıda; Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 24 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14:00'da gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center hizmet binasında yapılmasına karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.