Özet Bilgi
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemin Tespiti ve Ortaklarımızın Davet Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
25.02.2021
Genel Kurul Tarihi
25.03.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
ADANA
İlçe
SEYHAN
Adres
Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması,
4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8 - 2020 yılı kâr / zararının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9 - Şirketin 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pay alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2020 Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2
2020 General Assembly Announcement.pdf - İlan Metni
EK: 3
Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6
General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.02.2021 tarihli toplantısında, ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 25 Mart 2021 Perşembe günü saat 11:00' de Şirket merkezi olan Sarıhamzalı Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı, No:559 Seyhan / Adana adresinde toplanmasına karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.