Özet Bilgi
Genel Kurula Kar Payı Dağıtımı Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
25.02.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
SAHOL, TRASAHOL91Q5
Peşin
0,3500000
35
15
0,2975000
29,75
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
05.04.2021
07.04.2021
06.04.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
SAHOL, TRASAHOL91Q5
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25 Şubat 2021 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin 2020 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlar Standartları'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2020 - 31.12.2020 döneminde oluşan ana ortak payına düşen 4.767.573.000,00 TL net konsolide kardan,

- 2.040.403.931,00 TL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak; net %29,75, brüt %35 oranında olmak üzere 714.141.375,85 TL kar payı dağıtılmasına,

- Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na brüt 23.851.874,98 TL kar payı dağıtılmasına,

- Kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

- 2020 yılında satılan iştiraklerden elde edilen kazançlar dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarımızdaki Dönem Kârının 44.807.323,59 TL'lık kısmının, Özel Yedek olarak ayrılmasına,

nakit kar payının 5 Nisan 2021 tarihinden itibaren dağıtılması konusunda Genel Kurula teklifte bulunulmasına karar verildi.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KAR DAGITIM TABLOSU_2020.pdf
EK: 2
DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE_2020.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2.040.403.931
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
408.080.786,2
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
11.176.901.000
1.000.601.291,93
4. Vergiler ( - )
2.270.539.000
103.518.596,21
5. Net Dönem Kârı
4.767.573.000
897.082.695,72
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
4.767.573.000
897.082.695,72
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.496.120,76
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
4.769.069.120,76
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
102.020.196,55
0
* Nakit
102.020.196,55
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
23.851.874,98
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
23.851.874,98
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
612.121.179,3
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
44.807.323,59
19. Olağanüstü Yedek
4.029.579.749,17
114.282.121,3
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
607.020.169,48
0
12,73
0,2975
29,75
TOPLAM
607.020.169,48
0
12,73
0,2975
29,75
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.