FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterForOperatingReviewReportConsolidatedAbstract|
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2020
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfOperatingReviewReportAbstract|
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/02/2021
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
795/2
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|
FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:  25/02/2021
KARAR SAYISI : 795/2
          
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimize ait 01.01.2020–31.12.2020 dönemi Yıllık Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir.

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Yıllık Faaliyet Raporu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.

Bu kapsamda, Yıllık Faaliyet Raporu, işin gelişimini, performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

Saygılarımızla,

N. Cem ÖZCAN                                Yılmaz ERTÜRK
Genel Müdür Yardımcısı                            Genel Müdür

Murat BOLAT                                           Dr. Ahmet D. ERELÇİN
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi            Denetimden Sorumlu Komite Başkanı