Özet Bilgi
2020 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
25.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
23.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
GVK'nın Geçici 67. maddesi ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde temettü dağıtımlarında menkul kıymet yatırım ortaklıkları % 0 oranında stopaj kesintisi uygulamaktadır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISYT00012
Peşin
0,1559999
15,59999
0
0,1559999
15,59999
B Grubu, ISYAT, TRAISYAT91Q5
Peşin
0,1560000
15,6
0
0,1560000
15,6
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
29.03.2021
31.03.2021
30.03.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISYT00012
0
0
B Grubu, ISYAT, TRAISYAT91Q5
0
0
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
160.599.284
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
50.377.197
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz bulunmamaktadır
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
27.974.547
27.752.055
4. Vergiler ( - )
5. Net Dönem Kârı
27.974.547
27.752.055
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
1.387.602,75
1.387.602,75
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
26.586.944,25
26.364.452,25
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
99.997
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
26.686.941,25
26.364.452,25
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
5.337.388,25
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
19.716.100,05
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
1.702.352,41
1.702.352,41
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
643.502,96
2,42
0,156
15,6
B Grubu
24.409.985,34
91,81
0,156
15,6
TOPLAM
25.053.488,3
94,23
0,156
15,6
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

(*) Kâr Payı Dağıtım Tablosunda yer alan 1.702.352,41 tutarındaki II. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe tutarının 391.388,46 TL'si olağanüstü yedek akçeler kaleminden karşılanacaktır.

Yönetim Kurulumuzun 25 Şubat 2021 tarihli toplantısında; Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında bulunan dağıtılabilir kârından karşılanmak üzere, çıkarılmış sermayesinin % 15,6 'sı (brüt=net) oranında, 25.053.488,30 TL tutarında temettünün ilişikte yer alan kâr dağıtım tablosuna uygun olarak, 29 Mart 2021 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.