[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 26.02.2021 tarihinde aldığı karara göre;

Kurumsal Yönetim Komitesince belirlenen ve Yönetim Kurulumuza teklif edilen; Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelikleri için Sayın H. Mehmet Çolpan'ın ve Sayın M. C. Nazım Barbarosoğlu'nun adaylıklarının kabulüne ve Olağan Genel Kuruluna teklif edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.