Özet Bilgi
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
26.02.2021
Genel Kurul Tarihi
22.03.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
21.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, Sinpaş Plaza No:36
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin Genel Kurul onayına sunulması,
7 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti,
8 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2021 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesinin 4. fıkrası kapsamında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - 2021 yılı finansal raporlarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13 - 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25/12/2020 tarih ve 2020/26 sayılı toplantısında kararlaştırılan kısmi bölünme işlemine ilişkin bölünme planı ve bölünme raporunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
14 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Bölünme
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Davet.pdf - İlan Metni
EK: 4
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 22 Mart 2021 Pazartesi günü, saat 11.00'de Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:36 Sinpaş Plaza Beşiktaş İstanbul adresinde 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlenmesine karar vermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.