Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
135.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
76.231.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
133.404.250
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023
8.482.600
6.361.950,000
75,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023
Hamiline
B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015
67.748.400
50.811.300,000
75,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015
Hamiline
B Grubu, OSTIM(RÜÇHAN), TRROSTM00066
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
76.231.000
57.173.250,000
75,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
01.03.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
15.03.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
30.11.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
25.02.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
03.03.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
02.03.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 76.231.000 TL olan sermayesinin 133.404.250 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 57.173.250 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 11/295 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %75 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli 1 lot pay için 1 TL olarak kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 01.03.2021 ile 15.03.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Pay bedelleri Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ostim Bulvar Şubesi nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan TR07 0001 0026 1906 3276 6350 20 IBAN No'lu özel hesaba yatırılacaktır

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan A grubu paylar ise 2 iş günü süreyle B Grubu paylarla aynı günlerde, Şirket merkezinde satışa sunulacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan A Grubu paylar, SPK (II-5.2.) Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin 17. Maddesinin 2. Fıkrası çerçevesinde Şirket Merkezi'nde talep toplama yöntemi ile 2 (iki) iş günü süreyle satışa sunulacaktır. A gurubu pay talebinde bulunacak yatırımcılar, talep ettikleri pay bedellerini Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ostim Bulvar Şubesi nezdindeki TR07 0001 0026 1906 3276 6350 20 IBAN nolu özel hesaba yatıracaklar ve talep formları ile birlikte Şirket'e ibraz edeceklerdir. A grubu paylar için pay fiyatı, yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan B Grubu payların "Borsa'da Satış" (talep toplanmaksızın) yöntemi ile satışının bitimini takiben saat: 13:30'da belirlenecek ve talep eden yatırımcılara bildirilecektir. Buna göre A Grubu payların satış fiyatı, 2 gün süreyle satışı yapılan B Grubu payların ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması alınarak hesaplanacaktır. A Grubu pay talep edenler tutarlarını bu fiyata göre yukarıda belirtilen halka arz hesabına yatıracak ve dekontu Şirket'e iletecektir.

Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden (www.kap.org.tr), Şirket'imizin kurumsal internet sitesinden (www.ostimyatirim.com.tr) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.yf.com.tr) ulaşılabilir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.