FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProspectusAbstract|
İzahname
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2020-25.02.2021
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 11/295 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Aracı kuruma gönderilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.02.2021 tarih ve E.2513 sayılı yazısı ile onaylanan izahneme ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.