FİNANS

Özet Bilgi
2020 yılı kâr'ının dağıtımı hakkında yönetim kurulu önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
26.02.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024
Peşin
2,6820799
268,20799
15
2,2797679
227,97679
B Grubu, SODSN, TRESODS00016
Peşin
0,5101347
51,01347
15
0,4336144
43,36144
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
31.05.2021
02.06.2021
01.06.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024
0
0
B Grubu, SODSN, TRESODS00016
0
0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
kar_dagitim_tablosu.2020.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
15.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
6.026.227,43
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
"A" grubu pay sahiplerine net dağıtılabilir dönem karı üzerinden, %10 ilave temettü verilir.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
13.357.817
13.951.775,17
4. Vergiler ( - )
-3.218.037
-3.373.320,9
5. Net Dönem Kârı
10.139.780
10.578.454,27
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
528.922,71
528.922,71
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
9.610.857,29
10.049.531,56
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9.610.857,29
10.049.531,56
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
113.728,81
113.728,81
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
9.724.586,1
10.163.260,37
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
1.944.917,22
1.944.917,22
* Nakit
1.944.917,22
1.944.917,22
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
961.085,73
961.085,73
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
192.217,15
192.217,15
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
192.217,15
192.217,15
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
5.707.104,71
5.707.104,71
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
805.532,48
805.532,48
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
438.674,27
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
1.008.797,32
0
10,5
2,2797679
227,97679
B Grubu
6.312.344,19
0
65,68
0,4336146
43,36146
TOPLAM
7.321.141,51
0
76,18
0,4880761
48,80761