FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProspectusAbstract|
İzahname
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 554.699.850 TL'den 805.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 250.300.150 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 11/ 287 sayılı toplantısında onaylanan izahname ve ekleri yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. KAP sistemindeki sınırlamalardan dolayı birden çok parça halinde gönderim sağlanacaktır.

  

Saygılarımızla,

  

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş