[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.nin 26.02.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında;


-Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığınca izin verilen 987.975.525 TL kayıtlı sermaye tavanıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmesi, oybirliği ile kabul edilmiştir.


-Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığınca uygun görüş verilen; T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 60979546 sayılı yazısıyla izin verilen Esas Sözleşme tadil metni, oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.