FİNANS

Özet Bilgi
Kâr Dağıtımına İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
01.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
25.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNST00010
Peşin
0,4650000
46,5
15
0,3952500
39,525
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNST00028
Peşin
0,4650000
46,5
15
0,3952500
39,525
C Grubu, PNSUT, TRAPNSUT91A5
Peşin
0,4650000
46,5
15
0,3952500
39,525
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNST00010
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNST00028
0
0
C Grubu, PNSUT, TRAPNSUT91A5
0
0
Ek Açıklamalar


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
44.951.051
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
64.034.800
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
29.639.473
26.241.410
4. Vergiler ( - )
-10.547.980
606.104
5. Net Dönem Kârı
40.187.453
25.635.306
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
40.187.453
25.635.306
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
4.131.420
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
44.318.873
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
8.863.775
* Nakit
8.863.775
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
2.455.000
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
1.565.000
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
890.000
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
12.038.464
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
2.110.969
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
14.719.245
167.098
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
682,99
0
0,39525
39,525
B Grubu
498,02
0
0,39525
39,525
C Grubu
17.765.722,14
44,21
0,39525
39,525
TOPLAM
17.766.903,15
44,21
0,39525
39,525
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin 01.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

2020 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2020 yılı net dönem kârı olan 40.187.453 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 40.187.453 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden;

SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 4.131.420 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 8.863.775 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki %5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu Tahsisatı ayrılması ve kalan tutar üzerinden de Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayemizin (44.951.051 TL) %39,53'ünü bulacak şekilde 12.038.464 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılması (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 17.766.903 TL), 2.110.969 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 0,3953 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.