Özet Bilgi
Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım öneri kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
01.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
-
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISMD00029
Peşin
1,0000000
100
15
0,8500000
85
B Grubu, ISMEN, TREISMD00011
Peşin
1,0000000
100
15
0,8500000
85
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
31.03.2021
02.04.2021
01.04.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISMD00029
0
0
B Grubu, ISMEN, TREISMD00011
0
0
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
355.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
106.356.430,31
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
1.210.681.307
1.157.290.848
4. Vergiler ( - )
268.706.987
246.219.535
5. Net Dönem Kârı
941.974.320
911.071.313
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
6.092.564,18
6.092.564,18
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
935.881.755,82
904.978.748,82
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
401.797,2
401.797,2
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
936.283.553,02
905.380.546,02
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
187.256.710,6
187.256.710,6
* Nakit
187.256.710,6
187.256.710,6
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
167.743.289,4
167.743.289,4
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
33.725.000
33.725.000
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
109.000.000
109.000.000
19. Olağanüstü Yedek
438.156.755,82
407.253.748,82
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
127.500
0
0,01
0,85
85
B Grubu
301.622.500
0
32,23
0,85
85
TOPLAM
301.750.000
0
32,24
0,85
85
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

-Yönetim Kurulumuz tarafından dağıtılması önerilen nakit kar payının brüt tutarı 355.000.000.-TL olup, bu tutarın net dağıtılabilir dönem karına oranı %37,93'tür.

- Yönetim Kurulumuz tarafından dönem karından, Vergi Usul Kanunu'nun 325/A ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde yapılacak girişim sermayesi yatırım fonu yatırımları için Genel Kurul'a 109.000.000.-TL tutarında fon ayrılması önerisinde bulunma kararı alınmıştır.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.