[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ApplicationForMarketChangeAbstract|
Pazar Geçiş Başvurusu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/02/2021
oda_CurrentMarketOrPlatformWhereCompanysCapitalMarketInstrumentsTraded|
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Yakın İzleme Pazarı
oda_MarketOrPlatformWhereCompanyAppliedToTrade|
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Alt Pazar
oda_ApplicationDate|
Başvuru Tarihi
17/02/2021
oda_ApplicationResult|
Başvuru Sonucu
31.12.2021 FİNANSAL RAPORLARIYLA YENİDEN BAŞVURULMASI KARAR VERİLMİŞTİR.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Bugün Borsa İstanbul tarafından yapılan pazar değişikliği başvurumuzun 1 yıl süreyle ertelenmesine dönük kap açıklamasına ilişkin değerlendirmemiz aşağıda sunulmuştur:

Borsa İstanbul KAP açıklamasında Şirketimizin 2019 yılı hasılatı ve faaliyet zararı ile şartlı bağımsız denetçi görüşü, 2020 yılında başladığı faaliyetleri, sermaye artırımına ilişkin özel durum açıklamaları dikkate alındığında, Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine, ilişkili tarafına olan borcunun ödeme durumu netleştikten sonra ve 31/12/2021 tarihli finansal raporlarıyla yeniden başvurması halinde durumunun değerlendirilmesine karar verildiği belirtilmektedir.

Genel Değerlendirmemiz:
 
Şirketimiz 2019 yılında menkul kıymet satış karları ve Şirket aktifinde bulunan mülklerin satış hasılatları ile bir diğer değişle faaliyetleri sonucunda gelir yaratmış, buna ilaveten 2020 yılında Oytun Pastırma 'nın yatırım antlaşması çerçevesinde şirket kaynaklarına sermaye avansı mahiyetinde uzun vadeli 43.100.000 TL fon sağlaması ile şirket 155.770.476 TL Bilanço büyüklüğüne ulaşmıştır.

Faaliyet konusu değişikliği, emtia ticareti ve benzin istasyonu işletme haklarının satın alınması ile devam eden bu yapılanma sonucunda şirket 241.9 Mio TL ciro ile 2020 yılını kapatmıştır.
Şirket 25.7 Mio TL faaliyetlerinden gelir oluşturmuştur. Bu gelirden geçmiş dönem şüpheli alacaklar için 10,4 Mio TL karşılık ayrılmıştır. Bu karşılık ile 2019 yılı bağımsız denetim raporunda yazılan tüm şerh içeren olumsuzluklar giderilmiştir.

2020 yılında şirket finansallarına ilişkin bağımsız denetim raporunda olumsuz bir şerh yoktur.

Şirket özkaynaklarımız 2020 yılı sonunda 61.099.016 TL olup kuvvetli bir finansal yapıya işaret etmektedir.

Borsa İstanbul'a Pazar değişikliği için başvuruda bulunmadan önce ilgili kotasyon yönetmeliğinde belirtilen objektif şartların "tamamını karşıladığımız" titizlikle incelenmiş ve başvurumuz bu şartları sağladığımız tespit edildikten sonra yapılmıştır. 

2019 yılı hasılatı ve faaliyet zararı dolayısı ile şartlı olumlu bağımsız denetim hakkında görüşümüz:

BIST Mevzuatı gereği Pazar değişikliği için 2 dönem net dönem karının olması gerekmektedir.
Şirketimiz iki dönem net kar elde etmiştir. 

Sermaye artırımı ilişkin özel durum açıklamaları hakkında görüşümüz:
 
Gerek iç kaynaklardan sermayeye ekleme gerek nakdi sermaye artırımı yoluyla Şirketimizin 4.900.000 TL gibi günümüz şartlarında çok küçük kalmış sermayesi arttırılarak hedeflerini gerçekleştirmede bir önemli adım daha atılmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Pazar değişikliği süreci ile sermaye artırımı süreci birbirinden bağımsız ilerleyen iki ayrı konudur. 

İlişkili tarafına olan borcunun ödeme durumuna ilişkin görüşümüz:

43.100.000 TL ilişkili tarafa olan borç şirket aktifinin %28'ne tekabül etmektedir. 

Alt Pazar'a geçiş şartında ilgili yönetmelik ilişkili borçlar için bir oran veya sayısal kriter içermemekte olup, ilişkili taraftan alacaklar ile ilgili kriterler mevcuttur. İlişkili taraf şirketten kendine kaynak aktarımı yapmamıştır aksine, ilişkili taraf sermaye avansı niteliğinde kaynak yaratmıştır.
Aynı zamanda Oytun Pastırma bu alacağını, sermaye artırımı sürecinde kullanılmayan ve ikincil piyasada da satılamayan rüçhan hakları olursa satın alma taahhüdü ile karşılamaya hazır olduğunu beyan etmiştir.

Ayrıca Oytun Pastırma faaliyet raporunda belirtildiği ve denetim şirketine de yazılı olarak beyan edildiği üzere alacağına herhangi bir faiz tahakkuk etmeyeceğini ve söz konusu meblağ hakkında Genel Kurul müzakereleri dışında hareket etmeyeceğini de taahhüt etmiştir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.