Özet Bilgi
EPLAS 2020 YILI A GRUBU ÖZEL TOPLANTISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri
A Grubu
Karar Tarihi
02.03.2021
Genel Kurul Tarihi
29.03.2021
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
ÇİĞLİ
Adres
10003 SOKAK NO:6 AOSB
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 29.03.2021 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 7. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na üye seçimi yapılacağından ve Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 7. Maddesi gereğince A Grubu Pay Sahipleri Yönetim Kurulu için aday gösterme hakkına sahip bulunduklarından söz konusu adayların tespiti ve karara bağlanması,
4 - 29.03.2021 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 11. Maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla şirket esas sözleşmesinin 6., 11., 12., 13., 14., 20., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 30. ve 31. maddelerinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
EPLAS 2020 YILI A GRUBU GK CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.