FİNANS

Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
DAGHL
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
150.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
43.300.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
129.900.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAGI00029
2.816.657,534
5.633.315,068
200,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAGI00029
Nâma
A Grubu, DAG1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRDAGI00013
B Grubu, DAGI, TREDAGI00011
40.483.342,466
80.966.684,932
200,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, DAGI, TREDAGI00011
Hamiline
B Grubu, DAGI(RÜÇHAN), TRRDAGI00021
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
43.300.000
86.600.000,000
200,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
17.03.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
28.04.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
17.11.2020
SPK Başvuru Sonucu
Değiştirerek Onay
SPK Onay Tarihi
04.03.2021
Ödeme Tarihi
19.03.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
18.03.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin bedelli sermaye artırımı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/361 sayılı toplantısında 86.600.000 TL olarak onaylanmıştır.

-Şirketin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları payları oranında ve nominal bedel üzerinden 17.03.2021 ile 28.04.2021 tarihleri arasında 30 iş gün süreyle alma hakkı bulunmaktadır.

- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma beheri 0,01 TL nominal değerli olan payların yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (100 adet) payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden satışa arz edilecektir.

- Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara başvurarak yeni pay alma bedellerini yatıracaklardır.

-İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar hak kullanım süresi boyunca hak kullanımını takiben MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir.

- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar, 2 (iki) iş günü süreyle, nominal değerden düşük olmamak üzere BİST Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan BİST Birincil Piyasası'nda halka arz edilecektir.

Kamuoyuna Duyurulur.