FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Yönetim Kurulu'nun 17.03.2021 tarihli kararı ile; Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi doğrultusunda 2021 yılı hesap ve döneminin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Mustafa ÇETİN ve Kayhan ATABEK'in "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları" olarak belirlenmesine ve 2020 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.