FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili maddeleri uyarınca hazırlanan Etik Politikası, Kalite Politikası, Sosyal Sorumluluk Politikası ve Tazminat Politikası Şirket'imiz Yönetim Kurulu 26.03.2021 tarih ve 2021/02 nolu kararı ile onaylanarak https://invest.papilon.com.tr/ adresinde yayınlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.