FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

30.03.2021 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5. numaralı ilkesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan;

 

1)       Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Dinç Kızıldemir'in, üyeliğe Gül Ayşem Sargın'ın,

 

2)       Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Dinç Kızıldemir'in, üyeliklere Şener Oktik, Zeynep Hansu Uçar, İzlem Erdem ve Başak Öge'nin,

 

3)       Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Dinç Kızıldemir'in üyeliklere Gül Ayşem Sargın, Dr. Şener Oktik, Sezgin Lüle ve Zeynep Hansu Uçar'ın

 

seçilmelerine karar verilmiştir.