FİNANS

Özet Bilgi
2020 Yılı Kar Payı Dağıtımı Hak
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
05.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
31.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDESA00023
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, DESA, TREDESA00015
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDESA00023
0
0
B Grubu, DESA, TREDESA00015
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre; Şirketimizin 2020 yılı 1.646.934,00TL Net Dönem Karı elde edilmesine karşılık bu tutarın şirket kaynaklarında muhafaza edilmesi doğrultusunda 2020 yılı için kar dağıtılmamasına, 2021 yılı içerisinde de yönetim kuruluna serbest yedek akçeler ve kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesine katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu 2020.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
49.221.970
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
168.998
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOK
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
2.784.209
4.546.454,68
4. Vergiler ( - )
1.137.275
1.166.500
5. Net Dönem Kârı
1.646.934
3.379.954,68
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
82.347
168.998
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.564.587
3.210.957
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.564.587
3.210.957
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
1.564.587
3.210.957
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre;

Şirketimizin 2020 yılında 1.646.934,00TL Net Dönem Karı elde etmesine karşılık bu tutarın şirket kaynaklarında muhafaza edilmesi doğrultusunda, kar dağıtılmamasının Genel Kurul'a arz ve teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KAP Haberleri

Tümü