FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

12.04.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl süre için seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde, Ali Cem Kalyoncu'nun Yönetim Kurulu Başkanı, Neval Önen'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kenan Sübekci ve Hatice Sevim Oral'ın Yönetim Kurulu Üyesi, İbrahim Semih Arslanoğlu ile Yüce Erim'in ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak yeniden görevlendirilmelerine karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.6. maddesi gereğince paylaşılan işbu açıklama doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Başkanı'nın aynı kişi -Sn. Ali Cem Kalyoncu- olmasına istinaden, organizasyon yapısı içerisinde karar alma süreçlerinin daha hızlı ve etkin hale getirilebilmesini teminen aynı görevin üstlenildiğini pay sahiplerimizin bilgisine arz ederiz.