FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe

oda_FundRulesChangeAbstract|
İç Tüzük (Değişiklik)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve E-12233903-320.04-3368 sayılı yazısı ile fon iç tüzük ve ihraç belgesinde değişiklikler yapılmış olup söz konusu değişiklikler 12.04.2021 tarih ve 10307 sayılı TTSG ile tescil ve ilan edilmiştir yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederiz.