FİNANS

Özet Bilgi
31.03.2021 Tarihinde Yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri
A Grubu
Karar Tarihi
05.03.2021
Genel Kurul Tarihi
31.03.2021
Genel Kurul Saati
16:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KÜÇÜKÇEKMECE
Adres
HALKALI CAD. NO:208 SEFAKÖY/K.ÇEKMECE/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
2 - Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 150.000.000TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000TL‘na yükseltilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve 6362 Sayılı SPK'nın 18. Maddesine göre düzenlenen "Anonim Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemi" Tebliği uyarınca Genel Kurul onayına sunulmak üzere ana sözleşmenin 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilen yeni şekli ile oylanarak karara bağlanması ile ilgili olarak 31.03.2021 tarih ve saat:14:30 da yapılan 2020 Olağan genel kurul da onaylanıp alınan karar ile ilgili hususlarda karar verilmesi,
3 - Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GEN.KUR.-2020OLAĞAN-İMTİYAZLI-Davet metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
DESA-İMTİYAZLIGENELKURULVEKALETÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
2020_Yili_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

İmtiyazlı pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı Sonucu ve onaylı tadil metni ektedir.

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
13.04.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
DESAIMTIYAZLITUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2
DESAIMTIYAZLIHAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
ONAYLITADİLMETNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

İmtiyazlı pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı tescil edilmiştir.