FİNANS

İEİS: İlaç sektöründe ruhsat sistemi ve teşvikler acilen düzenlenmeli
14/04/2021 10:08:18

    İlaç Endüstrisi ve İşverenler Sendikası (İEİS) katılımıyla  düzenlenen sempozyumda sektörün sorunları ve acil ihtiyaçlar masaya  yatırıldı. Yerli ilaç üreticisi firmaların yöneticilerinin  konuşmalarında ortak görüş, biyobenzer ilaçlarda mevzuat düzenlemesi  ve sürekli teşvik sistemlerinin acilen ihtiyaç dahilinde düzenlenmesi  gerektiği oldu.
    İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) yöneticileri, BIOEXPO  kapsamında düzenlenen sempozyumlara katılarak sektörün ihtiyaçları ve  talepleri hakkında önemli mesajlar verdi. 7-9 Nisan 2021 tarihleri  arasında gerçekleştirilen BIOEXP'nun 8-9 Nisan tarihlerindeki  oturumlarda en dikkat çekenlerden biri, "Biyobenzer İlaçlarda
Ar-Ge'den Regülasyona Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu" oldu. Sempozyumun
9 Nisan'daki "Biyobenzer İlaç Geliştirme Projelerinde Neredeyiz?
Engeller ve Fırsatlar" başlıklı paneli ise İlaç Endüstrisi İşverenler
Sendikası (İEİS) moderasyonunda gerçekleşti.
    İEİS Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu
Başkanı Murat Barlas'ın yönetiminde gerçekleşen panelde Abdi İbrahim
İlaç CEO'su Dr. Süha Taşpolatoğlu, Atabay İlaç Ar-Ge ve İnovasyon
Direktörü Doğan Taşkent, Dem İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Demir,
Koçak İlaç Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Direktörü Cem Koçak ile
Nobel İlaç Genel Müdürü Hakan Şahin gibi sektörün önde gelen  firmalarının yöneticileri konuşmacı olarak yer aldı.

    Mevzuat Sistemi Hayati Önem Taşıyor

    Tamamı ulusal ilaç firmalarının temsilcileri olan katılımcılar,  ülkemizde uzun yıllardır devam eden biyobenzer ilaç geliştirme ve  üretme alanındaki yoğun yatırımlar ve faaliyetler hakkında detaylı  bilgi veren konuşmalar gerçekleştirdi. Panelistlerin özellikle  üzerinde durduğu konu ise ülkemizin koşullarını göz ardı etmeyen,  ülkemizi bu alanda atılıma götürecek bir mevzuat sisteminin  oluşturulması oldu.

    Yerli Ruhsat Üretimde Maliyeti ve Süreyi Kısaltacak

    Sektörün lider yöneticilerinin ortak görüşü, endüstrinin  geliştirmek ve üretmek için yoğun faaliyet gösterdiği biyobenzer  ilaçların, hastaların kullanımına sunulmasının önünde hala ciddi  engeller bulunduğu, bu engelin de mevzuat sistemi ve ruhsat sorunu  olduğu yönündeydi. Panelde verilen bilgilere göre bu ürünler halen ABD  ve AB baz alınarak oluşturulan mevzuat üzerinden ruhsatlandırılıyor.
Ruhsat dosyaları incelenirken süreçler çoğu zaman gerekli olmayan  şekilde uzatan ve üretimi daha pahalı hale getiren ek taleplerle  karşılaşılıyor.
    Panelistler yabancı ruhsata dayalı üretim uygulamasının  endüstrinin gelişmesini engellediği ve sağlık sisteminin önünü  tıkadığı konusunda hemfikir görüş beyan etti. Konuşmalarda ortak örnek  ise bu alanda başarılı olmuş Arjantin, Güney Kore, Hindistan gibi  ülkelerin yerli ruhsatlandırma çalışmaları oldu.

    Biyobenzer İlaçlar İçin Yatırım Teşviki Şart

    Katılımcıların ve sektör paydaşlarının büyük ilgisini çeken  panelde üzerinde durulan bir diğer önemli konu ise bu alanda etkin bir  teşvik sisteminin kurgulanmasına olan ihtiyaç oldu. Bugüne kadar  verilen fiziki yatırım teşvikleriyle ilaç endüstrisinin çok ciddi  yatırımlar yaptığı ve yapmaya devam ettiği, ancak kamu teşvik sistemi  büyük oranda vergi indirimi ve muafiyetlerine dayandığı için endüstri  açısından yeterli olmadığı dile getirildi. Üretilen ürünlerin pazara  girişindeki engeller nedeniyle yatırımların geri dönüşünün önemli  ölçüde geciktiği vurgulandı. Büyük ölçekli ve sürekli yatırım  gerektiren biyobenzer ürünler alanındaki finansal proje desteklerinin  etkin bir şekilde sağlanması talebi bir kez daha firma yöneticileri  tarafından önemle vurgulandı. 

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey