FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde 15.04.2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki hususu oy birliği ile karar altına almışlardır.

  

- Tarım, Hayvancılık ve Turizm faaliyetlerinde bulunmak amacıyla çalışmalara başlanmasına,


- Bu kapsamda yatırımlar yapılmasına, gayrimenkuller satın alınmasına,


- Yine bu kapsamda gerekli araç gereç ve ekipman tedarikine,


- Tarım, Hayvancılık ve Turizm faaliyetlerinde bulunmak amacıyla iştirak olarak edinilmesine,


- Bu çerçevede; Şirket'in söz konusu faaliyet yatırımları için gerekli olan finansmanın hâkim ortak Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından sağlanmasına,


Oy birliği ile karar verilmiştir.

  

Pay Sahiplerine duyurulur.