FİNANS

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım Kararının Genel Kurul Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
2020 yılı karından ayrılan Girişim Sermayesi Fonu kaynaklı (VUK 325/A) kapsamında Kurumlar Vergisi indiriminin kara ilavesi
Karar Tarihi
15.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
16.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, INFO, TREINFM00017
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025
381.000
38,1
B Grubu, INFO, TREINFM00017
37.719.000
38,1
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 15.03.2021 tarih ve 28 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan ortaklarımıza %38,10 oranında 38.100.000 TL temettünün pay senedi olarak dağıtılmasına, Kar dağıtımına ilişkin teklifin Genel Kurul onayına sunulmasına ile karar verilmişti. 16.04.2021 (bugün) tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulunun teklifi 2020 yılı karından ayrılan Girişim Sermayesi Fonu kaynaklı (VUK 325/A) kapsamında Kurumlar Vergisi indiriminin kara ilavesi ile revize edilerek ekte yer alan Kar Dağıtım Tablosuna göre onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
31.12.2020 Kar Dagitim Tablosu (GK) .pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
100.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.461.021
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
62.714.667
60.243.912,39
4. Vergiler ( - )
13.900.724
12.053.766,61
5. Net Dönem Kârı
48.813.943
48.190.145,78
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
2.409.507,29
2.409.507,29
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
46.404.435,71
45.780.638,49
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
46.404.435,71
45.780.638,49
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
399.097
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
46.803.532,71
45.780.638,49
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
38.100.000
38.100.000
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
38.100.000
38.100.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
5.900.000
5.900.000
19. Olağanüstü Yedek
2.404.435,71
1.780.638,49
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
381.000
0,82
0,381
38,1
B Grubu
0
37.719.000
81,17
0,381
38,1
TOPLAM
0
38.100.000
81,99
0,381
38,1