FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2021, 09.04.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Doğrudan bağlı ortaklığımız Galata Wind Enerji A.Ş. paylarının halka arzında konsorsiyum lideri olarak görev alan aracı kurum Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından 18.04.2021 tarihinde yayımlanan halka arz sonuçları ekte yer almaktadır. Ayrıca mezkur halka arzda en az %5 oranında pay satın alan yatırımcıların listesi de ekte sunulmaktadır.