FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

1. Şirketimiz'in 11.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı kapsamında; Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK"), II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği  ("Tebliğ") ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca, iştiraki olan Kuvva Gıda Anonim Şirketi bilançosunun aktifi ve pasifi ile birlikte kayıtlı değerler üzerinden Serve Film tarafından  bir bütün halinde devralınmak suretiyle birleşmesine karar verilmiştir ("Birleşme  İşlemleri").

 2. Tebliğ ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatı gereğince, Birleşme İşlemleri'nin  sonuçlandırılabilmesi amacıyla uzman bir kuruluş tarafından rapor ("Uzman Kuruluş  Raporu") hazırlanması gerekmektedir.

 3. Şirketimiz Uzman Kuruluş Raporu'nun hazırlanması hususunda, 21/04/2021 tarihi  itibarıyla, Marbaş Menkul Değerler Anonim Şirketi Uzman Kuruluş Hizmet Sözleşmesi imzalamıştır. 

Hissedarlarımıza duyurulur