FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|


Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 

1.  Denetimden Sorumlu Komite'ye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Bahadır Akgöz ve Sn. Emin Erdal'ın seçilmesine, 

2.  Riskin Erken Saptanması Komitesine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Bahadır Akgöz ve Sn. Emin Erdal'ın seçilmesine,

3.  Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Bahadır Akgöz ve Sn. Emin Erdal'ın seçilmesine, Yönetim kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle bu komitelerin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine,  

karar verilmiştir.