FİNANS

Özet Bilgi
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
16.03.2021
Genel Kurul Tarihi
20.04.2021
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
19.04.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
TEKİRDAĞ
İlçe
ÇERKEZKÖY
Adres
G.O.P.OSB Mah.21.Sokak No:6/A Çerkezköy-TEKİRDAĞ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Divan Heyetinin seçimi.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
5 - 2020 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması.
8 - 2020 yılı faaliyet dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
9 - 2020 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
10 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi ve 2020 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 20.04.2021 tarihinde saat 14:00'de Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ adresinde yapılan 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1-Divan heyeti seçimi yapılarak toplantıya başlandı.

2-Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verildi.

3-2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

4-2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.

5-2020 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve onaylandı.

6-Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası görüşüldü. Yönetim Kurulu ibra edildi.

7-Yönetim kurulunun 2021 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere Vizyon Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerisi kabul edildi.

8-Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtımına ilişkin kararı kabul edildi.

9-2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve 2021 yılı bağış ve yardım sınırı belirlendi.

10-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapıldı ve görev süreleri ve dağılımları Genel Kurul Toplantı tutanağındaki şekliyle kabul edildi.

11-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ekte bulunan Genel Kurul Toplantı Tutanağındaki şekliyle kabul edildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi

kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde

edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

13-Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal

Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında

Genel Kurul'a bilgi verildi.

14- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verildi.

15-Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sonlandı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
22.04.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Sanifoam 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

20.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul kararları, Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 22.04.2021 tarih 2021-GD-1722 sayısı ile tescil edilmiştir.