FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Türkiye)
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2021-31/12/2021
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26/04/2021
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
-
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, N 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda 2021 faaliyet yılına ilişkin Şirketimizin mevzuattan kaynaklanan bağımsız finansal denetim yükümlülüklerinin karşılanması için gerekli hizmetin alınacağı bağımsız denetçi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Türkiye)'nin seçilmesine bugün yapılan genel kurulda şirketimiz pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.