FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 13 ve 31 inci maddelerindeki değişiklikler 26 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce kabul edilmiş, 19.04.2021 tarihinde tescil ve 26.04.2021 tarih 10316 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 740, 741, 742 numaralı sayfalarında ilan edilmiştir. Son değişiklikleri de içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte sunulmuştur.Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
13
19/04/2021
26/04/2021
10316
31
19/04/2021
26/04/2021
10316