FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[DYOBY, PETUN, PNSUT, TCELL, HEKTS]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
DYOBY.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1140246 TL Teorik Fiyat: 11,376 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

PETUN.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,52 TL Teorik Fiyat: 23,82 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

PNSUT.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,465 TL Teorik Fiyat: 19,775 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

TCELL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3917859 TL Teorik Fiyat: 15,128 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

HEKTS.E % 175,76924 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 8,393 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

HEKTS.E % 102,13462 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 8,393 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)