FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Menemen Vergi Dairesi Müdürlüğü
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici vergi beyanı
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
30/04/2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|
  Vergi Usul Kanunlarına göre hazırlanmış 01.01.2021-31.03.2021 gelir tablosu geçici vergi beyannamesi ekinde Menemen Vergi Dairesi ile paylaşılmış olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.  
 
  Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.