FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.maddesine ilişkin değişiklik, 05.05.2021 tarihinde tescil ve 06.05.2021 tarihinde 10324 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesinin son hali ekte ve kronolojisi aşağıda yer almaktadır.
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6
05/05/2021
06/05/2021
10324