FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili ve Bedelsiz Pay Alma Hak Kullanımı Tarihi hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
150.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
84.690.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
153.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
ARSAN, TRAARSAN91B1
84.690.000
68.310.000,000
80,65887
ARSAN, TRAARSAN91B1
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
84.690.000
68.310.000,000
80,65887
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
07.05.2021
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
10.442.116
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL)
5.300.158,65
Geçmiş Yıl Karları (TL)
52.567.725,35
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
26.03.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
22.04.2021
SPK Başvuru Tarihi
26.03.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
22.04.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
11.05.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
10.05.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
06.05.2021
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz, şirketimize ait tavanı 150.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermayesinin, 84.690.000.-TL olan çıkarılmış kısmını; 10.442.116.-TL. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 5.300.158,65 TL. Gayrimenkul Satış Karlarından ve 52.567.725,35 TL. Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak üzere toplam 68.310.000.-TL artırılarak 153.000.000.-TL'sına çıkarılmasına karar vermiştir.

Bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılmasına, artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi ile T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilerek gerekli izinlerin alınmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Bedelsiz sermaye artışına ilişkin olarak Esas Sözleşmenin Sermaye Başlıklı 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 26.03.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.04.2021 tarih ve 2021/21 sayılı haftalık bülteninde, sözkonusu bedelsiz (iç Kaynaylardan )sermaye artışına ilişkin başvurumuzun uygun görülerek onaylandığı hususu ilan edilmiştir.

Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil işlemi Kahramanmaraş Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 06.05.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Çıkarılmış sermayenin bedelsiz artırımına ilişkin ihraç edilecek kaydi paylarla ilgili kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde "Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 07.05.2021 olarak belirlenmiştir.

Çıkarılacak paylar hak sahiplerinin hesaplarına Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde kaydedilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2
Sermaye Artışı İhraç Belgesi.pdf
EK: 3
Sermaye Artışı SPK Onay Yazısı..pdf