FİNANS

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Güncelleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Sehven yapılan yazım hatası nedeniyle; A) Genel Kanuni Yedek Akçe satırındaki rakamsal yazım hatası düzeltilmiş olup "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarında hesaplama hatası yoktur. B) Olağanüstü Yedek tutarında sehven yapılan yazım hatası düzeltilmiştir.
Karar Tarihi
06.05.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
27.05.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
MTRKS, TREMTRK00015
Peşin
0,2564102
25,64102
15
0,2179486
21,79486
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
MTRKS, TREMTRK00015
9.750.000
50
Ek Açıklamalar

Sehven yapılan yazım hatası nedeniyle;

A) Genel Kanuni Yedek Akçe satırındaki rakamsal yazım hatası düzeltilmiş olup "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarında hesaplama hatası yoktur.

B) Olağanüstü Yedek tutarında sehven yapılan yazım hatası düzeltilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
MATRİKS KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
19.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
2.646.306,29
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
17.452.434
16.267.298
4. Vergiler ( - )
5. Net Dönem Kârı
17.452.434
16.267.298
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
872.621,1
872.621,1
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
16.579.812,3
15.453.933,1
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
16.579.812,3
15.453.933,1
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
10.725.000
10.725.000
* Nakit
975.000
975.000
* Bedelsiz
9.750.000
9.750.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
4.025.000
4.025.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
402.500
402.500
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
1.427.312,3
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
4.250.000
9.750.000
0,84
0,7179487
71,79487
TOPLAM
4.250.000
9.750.000
0,84
0,7179487
71,79487
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

*Kar dağıtımında imtiyazlı pay grubu yoktur.