FİNANS

Özet Bilgi
Sermaye Artırımı Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadili Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
DAGHL
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
150.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
43.300.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
129.900.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAGI00029
2.816.657,534
5.633.315,068
200,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAGI00029
Nâma
A Grubu, DAG1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRDAGI00013
B Grubu, DAGI, TREDAGI00011
40.483.342,466
80.966.684,932
200,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, DAGI, TREDAGI00011
Hamiline
B Grubu, DAGI(RÜÇHAN), TRRDAGI00021
215.728,512
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
43.300.000
86.600.000,000
200,00000
215.728,512
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
17.03.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
28.04.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
17.11.2020
SPK Başvuru Sonucu
Değiştirerek Onay
SPK Onay Tarihi
04.03.2021
Ödeme Tarihi
19.03.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
18.03.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin bedelli sermaye artırımı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/361 sayılı toplantısında 86.600.000 TL olarak onaylanmıştı. Şirketin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları payları oranında ve nominal bedel üzerinden 17.03.2021 tarihinde başlayan 30 iş günlük yeni pay alma hakkı kullandırılması süreci 28.04.2021 tarihinde tamamlanmış olup kalan payların satışı 04.05.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır. Sermaye artırımı sonrası Şirket sermayesi 129.900.000 TL' ye ulaşmış ve sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.

Bu kapsamda Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nolu maddenin ekteki şekilde tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar vermiştir.


Kamuoyuna Duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Tadil Metni.pdf